‘Yu Ming Is Ainm Dom’

Tá an scannán seo go hiontach do dhaltaí sa chéad bhliain (mura bhfuil sé feicthe acu cheana i rang a sé, tsk tsk!) Is cuimhin liom go maith an chéad uair a chonaic mé é; bhí mé sa phictiúrlann le mo dheirfiúr agus ní rabhamar ag siúl le gearrscannán Gaeilge roimh an scannán Béarla achAn chuid eile de “‘Yu Ming Is Ainm Dom’”

Ted-Ed

Ted-Ed: Cleachtaí Idirghníomhacha agus Ceachtanna Idirdhealaithe. Treoracha simplí thíos Tá an drogall céanna orm atá ar a lán múinteoirí brath ar an teicneolaíocht sa rang nó fiú muinín a bheith agam as na daltaí a nguthán nó a ngléas féin a úsáid. Ach d’fhreastail mé ar cheardlann iontach a rinne Liz McDonald (múinteoir tíreolaíochta aAn chuid eile de “Ted-Ed”

Is é sprioc an bhlag seo ná acmhainní taitneamhacha a chur ar fáil do mhúinteoirí agus fhoghlaimeoirí na teanga agus dea-chleachtas i sealbhú teanga a chur chun cinn. Cuirtear fáilte roimh ais-eolas, mholtaí, cháineadh, fiú cheartúcháin ghramadaí anseo. Ná bíodh drogall ort do thuairimí a roinnt. Ba bhreá liom cloisteáil uait. Gaeilge sa Bhaile PáistíAn chuid eile de