An Timpeallacht

Roinn mé treoracha simplí dhá lá ó shin ar úsáid Ted-Ed chun acmhainní idirghníomhacha a chruthú. Seo mo chéad iarracht ceacht a dhéanamh: Scéal an Fhuinnimh. Bheadh sé oiriúnach do dhaltaí na hArdteiste a bheidh ag tabhairt faoi aiste ar an timpeallacht.

Is féidir le múinteoir ar bith cóip a dhéanamh de agus a chruth féin a chur ar an gceacht. Ní gá ach ‘customizable’ a roghnú don cheacht agus é críochnaithe chun cabhrú le múinteoirí eile. ‘Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine!’

Sleamhnáin ar Thruailliú na Timpeallachta

Tagann an comhad thíos ó Powerpoint a chruthaigh mé chun daltaí drogallacha a chur ag caint agus ag cleachtadh abairtí iomlána ó bhéal. Is maith liom an dara sleamhnán a úsáid mar spreagadh cainte ag tús an aonaid agus measúnú eolais ag deireadh an aonaid. Tugaim é ar leathanach A3 dóibh agus is féidir leo íomhanna, lipéid agus nótaí a chur leis de réir mar a fhoghlaimíonn siad pointí nua.

Gramadach i gComhthéacs

Ceapaim go bhfuil na cleachtaí gramadaí ar chúl an téacsleabhair an-úsáideach mura n-úsáidtear iad róluath sa sealbhú rialach nua. Ba chóir go mbeidís cuíosach éasca agus sciobtha dóibh nó beidís fíorphianmhar i mo thuairim.

Sa chleachtadh gearr seo úsáideann daltaí an briathar saor lena stór focal nua ar athrú aeráide agus an timpeallacht. Mar chleachtadh breise beidís in ann an briathar saor a úsáid chun rialacha Fortnite nó spóirt éigean a mhíniú; rud ar bith a bhfuil suim acu ann.

Na scrúdpháipéir mar inchur

Seo cleachtadh simplí a thógfainn rang amháin, bunaithe ar léamhthuiscint B ar an dara páipéar sa bhliain 2016. Cé gur acmhainn bhunúsach shimplí í, tá an dalta gníomhach agus i lár na foghlama. Níos fearr ná bheith ag léamh leis an múinteoir mar fhoclóir daonna. Cuirtear lena stór focal ar thopaic agus caithfidh siad na pointí is tábhachtaí a aithint chun achoimre a scríobh. Roinnfidh mé smaointe eile i dtaobh scileanna léamhthuisceana ar leathanach ar leith.

Físeán le haghaidh plé ranga

Molann %d blagálaí é seo: