Featured

Is é sprioc an bhlag seo ná acmhainní taitneamhacha a chur ar fáil do mhúinteoirí agus fhoghlaimeoirí na teanga agus dea-chleachtas i sealbhú teanga a chur chun cinn.

Cuirtear fáilte roimh ais-eolas, mholtaí, cháineadh, fiú cheartúcháin ghramadaí anseo. Ná bíodh drogall ort do thuairimí a roinnt. Ba bhreá liom cloisteáil uait.

Gaeilge sa Bhaile

Páistí Bunscoile

An Teach

Bia

An tSraith Shóisearach

Leabhar Saothair Digiteach (Tréithe, Mé Féin, Mo Theaghlach)

Litríocht

An Blag agus An Cuntas

An Cárta Poist agus An Litir

An Saol Laethúil

Acmhainní Eile

An Ardteist

An Scrúdú Béil

An Léamhthuiscint

An Aiste

Filíocht

Prós

Litríocht Bhreise (A Thig Ná Tit Orm)

Teicneolaíocht

Conas ceacht ‘Ted-Ed’ a chruthú

Conas ‘Pear Deck’ a úsáid

‘Yu Ming Is Ainm Dom’

Tá an scannán seo go hiontach do dhaltaí sa chéad bhliain (mura bhfuil sé feicthe acu cheana i rang a sé, tsk tsk!) Is cuimhin liom go maith an chéad uair a chonaic mé é; bhí mé sa phictiúrlann le mo dheirfiúr agus ní rabhamar ag siúl le gearrscannán Gaeilge roimh an scannán Béarla ach ní rabhamar ag gearán.

Bhí gach duine ina dtost ag féachaint air. Níl a fhios agam an raibh siad faoi dhraíocht ag an nGaeilge nó an raibh ionadh orthu Jack as Father Ted a fheiceáil ar a chiall, ach bhain mé taitneamh as an atmaisféar sa phictiúrlann chomh maith leis an scannán é féin agus ní cuimhin liom rud ar bith faoin scannán a tháinig ina dhiaidh.

Mar áis teagaisc, is iontach an acmhainn é. Tugann sé a lán deiseanna foghlama, (mar atá le feiceáil sa dáileán thíos). Tá cás Yu Ming bocht fíorábharach do dhaltaí a bhfuil deacrachtaí acu le sealbhú teanga; tá sé éasca nasc a dhéanamh le féinfheasacht an fhoghlaimeora don tSraith Shóisearach freisin. Tugtar an deis dóibh aithne a chur ar a gcara agus iad féin a chur in aithne, ceisteanna léamhthuisceana a fhreagairt, scileanna éisteachta a chleachtadh, rólghlacadh a dhéanamh, ‘scéal an scannáin’ a scríobh agus cárta poist a chumadh ó dhearcadh Yu Ming. Is iomaí toradh foghlama atá clúdaithe ó na cúig scil; labhairt, scríobh, éisteacht, léamh agus idirghníomhú cainte.

Is iontach an bhéim ar idirghníomhú cainte; tá aithne againn go léir ar dhaltaí a bhí sásta ceisteanna a fhreagairt ach nach raibh ábalta ceist shimplí a chur ar dhalta eile. Daltaí a bhí ullmhaithe do scrúdú in ionad comhrá. Níorbh fhiú bheith ábalta leathchomhrá a dhéanamh le duine, ag brath ar an duine eile an comhrá a stiúradh. Caithfimid smacht agus úinéireacht na teanga a thabhairt do na daltaí.

Tagann sealbhú teanga as an úinéireacht seo agus ní thagann sé gan í. Má tá dalta in ann ceist a chur, beidh sé/sí in ann an cheist a thuiscint freisin ar aon chaoi. Má tá dalta in ann riail gramadaí a mhíniú, beidh sé/sí in ann botúin a cheartú. Más féidir le daltaí deacrachtaí agus constaicí foghlama a phlé go macánta leis an múinteoir, déanfaidh sé/sí iarracht mhacánta dul i ngleic leo, le cabhair an mhúinteora. Níos mó muiníne againn astu agus níos mó freagrachta orthu gan dabht. Tá na prionsabail seo le feiceáil ó thús go deireadh an dáileáin.

Ted-Ed

Ted-Ed: Cleachtaí Idirghníomhacha agus Ceachtanna Idirdhealaithe.

Treoracha simplí thíos

Tá an drogall céanna orm atá ar a lán múinteoirí brath ar an teicneolaíocht sa rang nó fiú muinín a bheith agam as na daltaí a nguthán nó a ngléas féin a úsáid. Ach d’fhreastail mé ar cheardlann iontach a rinne Liz McDonald (múinteoir tíreolaíochta a bhfuil a lán taithí oiliúna aici) Dé Luain agus d’oscail sí mo shúile ar na féidearthachtaí a bheadh ann don Ghaeilge.

Ní gá ceisteanna idirghníomhacha a úsáid i mbun ranga mura bhfuil seomra ríomhaireachta saor (fadhb choitianta ar ndóigh). Ach nach mbeadh sé go hiontach le haghaidh an ‘flipped classroom’ (seomra ranga iompaithe? tiontaithe? Má tá an leagan cuí Gaeilge roghnaithe, cuir ar an eolas mé!) agus réamhléitheoireacht / réamhfhéachaint don rang go léir? Is iomaí féidearthacht atá ann don dalta lag nó dalta drogallach ach nach iontach na féidearthachtaí do na daltaí is láidre freisin?

Na rudaí is tábhachtaí faoi ná nach gá pingin a íoc as, tá sé taitneamhach agus mura gclóscríobhann tú chomh mall le seilide (seilide a bhfuil cumas riaracháin aige) sábhálfaidh sé am. Fiú mura bhfuil tú in ann clóscríobh chomh sciobtha le síota iontach ábalta, nach féidir daltaí cumasacha a gceachtanna idirghníomhacha féin a chruthú mar thionscadal? Nach féidir le daltaí laga ceann a dhéanamh le chéile (le ceartúchúin ón múinteoir).

Táimse féin ag tnúth go mór leis an áis seo a úsáid. Cad a cheapann sibhse? Cad iad na féidearthachtaí eile?